Állami horgászjegy (fogási napló)

Az állami horgászjegy kiadásának szabályai

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 40.§-a alapján:

  • Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az a természetes személy válthat ki, aki harmadik életévét betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászegyesületi tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-bizonyítvánnyal igazolja.

  • Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.

Az állami horgászjegy ára: 5.000 Ft

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól

  1. a 70. életévét betöltött személy,

  2. hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy,

  3. azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát hitelesen igazolja,

  4. az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos személy,

  5. a vak vagy gyengénlátó személy.

A nem összesített, határidőn túl leadott, vagy le nem adott előző évi fogási napló esetén a fizetendő díj az állami horgászjegy díjának kétszerese (10.000 Ft), míg a díjfizetés alól mentesített személyek esetén az alapdíj összege (5.000 Ft).

A fogási napló ára minden horgász számára 500 Ft.

Egységes szövetségi hozzájárulás díja: 5.500 Ft

Gyermekeknek és 70 év feletti horgászoknak nem kell szövetségi hozzájárulást fizetni.