ÉVES TAGDÍJ ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK

Az éves tagdíj befizetésének, valamint az Állami horgászjegy kiváltásának első időpontja: 2020. május 30. (szombat) 8.00-10.00 óráig.

Helye: Veszprém Kádárta Bányató

Ezt követően várhatóan 2020. június ...-án (szombaton) 8.00-10.00 óráig várjuk az egyesület tagjait.

A vírusveszély miatt kérjük a következő előírásokat maradéktalanul betartani:

     - Minden befizetésre érkező sporttársunk viseljen maszkot és lehetőség szerint kesztyűt is.

     - A területi- és állami horgászjegyek kiadása során kötelező egymástól minimum 1,5 m távolságot tartani.

     - Az értékesítésre kijelölt helyiségben csak az ügyintéző és plusz 1 fő horgász tartózkodhat.

A területi engedély kiváltásához szükséges:

    - személyi azonosság igazolására alkalmas okirat,

    - horgászkártya, vagy a regisztrációt és a kártyadíj befizetését igazoló dokumentum,

    - fogási napló,

    - horgászigazolvány,

    - máshol kiváltott Állami horgászjegy.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2019-től kezdve csak az kaphat Állami horgászjegyet, aki rendelkezik horgászkártyával, vagy elvégezte a horgász regisztrációt, és tudja igazolni a kártyadíj befizetését!

Aki a fogási naplóját hibásan összesítve vagy késve adta le, annak az Állami horgászjegyért kétszeres összeget kell fizetnie (6.000 Ft), mely az egyébként térítésmentességet élvező, 70. életévet betöltöttek esetében 3.000 Ft!

Alapszabály szerint a befizetések teljesítésének határideje: minden tárgyév június hó 30. napja!

Aki eddig az időpontig tagdíj és egyéb befizetési kötelezettségét nem teljesíti, póthatáridő megadásával írásos felszólítást kap. Amennyiben az abban megadott határidőig sem teljesíti ez irányú kötelezettségét, az Alapszabály vonatkozó rendelkezése értelmében az Egyesület Elnöksége határozatilag törli a tagság soraiból!

Kérjük a tagságot, hogy fizetési kötelezettségét mindenki határidőben eszközölje, vagy kilépési szándékáról legyen szíves írásban  tájékoztatni az elnökséget. Köszönjük!

Tisztelettel: az Elnökség