ÉVES TAGDÍJ ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK

Az éves tagdíj befizetésének, valamint az állami horgászjegy kiváltásának tervezett következő időpontja:

2024. június 15. (szombat), 9.00-12.00 óráig.

Helye: Veszprém-Kádárta, Dolomit Bányató

A területi engedély kiváltásához szükséges:

     - személyi azonosság igazolására alkalmas okirat,

     - horgászkártya, vagy a regisztrációt és a kártyadíj befizetését igazoló dokumentum,

     - amennyiben még nem lett leadva, úgy a fogási napló,

     - máshol kiváltott állami horgászjegy.

Mivel a területi- és állami horgászjegyek kiadása illetve érvényesítése adminisztrációval jár, ezért minden sporttársunktól türelmet és megértést kérünk!

A fogási naplókat mindenki pontosan összesítve, az állami horgászjegy kiváltásakor, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjen leadni.

Aki hibásan összesítve vagy késve adja le, annak az állami horgászjegyért emelt összeget kell fizetnie, mely az egyébként térítésmentességet élvező, 70. életévet betöltött személyekre is vonatkozik!

Alapszabály szerint a befizetések teljesítésének határideje: minden tárgyév június hó 30. napja!

Aki eddig az időpontig tagdíj és egyéb befizetési kötelezettségét nem teljesíti, póthatáridő megadásával írásos felszólítást kap. Amennyiben az abban megadott határidőig sem teljesíti ez irányú kötelezettségét, az Alapszabály vonatkozó rendelkezése értelmében az Egyesület Elnöksége határozatilag törli a tagság soraiból!

Kérjük a tagságot, hogy fizetési kötelezettségét mindenki határidőben eszközölje, vagy kilépési szándékáról legyen szíves írásban  tájékoztatni az elnökséget. Köszönjük!

Tisztelettel: az Elnökség