Rendkívüli Közgyűlés határozatai

2015. január 31.

A közgyűlés 68 igen, 36 nem, és 2 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

1/2015 (01.31.) sz. határozat

A Közgyűlés 2015-ben a felnőtt éves tagdíjat egyszeri 15.000 Ft összegű pótbefizetéssel megemelve 48.000 Ft összegben határozza meg. A pótbefizetés összege kizárólag halasításra fordítható, az egyesület működési költségeire nem használható fel. Az ifjúsági éves tagdíj változatlanul 16.500 Ft, a gyermekek részéről fizetendő összeg pedig változatlanul 7.000 Ft. A tagfenntartói díjat fizető egyesületi tagnak abban az évben kell emelt összegű tagdíjat, tehát 48.000 Ft-ot fizetnie, amelyik évben ismét kiváltja az éves területi engedélyt. Az egyszeri halasítás összege 2016. január 1-jétől 75.000 Ft-ra emelkedik.

A közgyűlés 106 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

2/2015 (01.31.) sz. határozat:

Azokban a hónapokban, amikor a tó éjszaka is nyitva tart bevezetésre kerül a 24 órás jegy, mely felnőtt horgász számára 4.000 Ft-ba kerül, és a megváltás időpontjától számított 24 órán keresztül érvényes. A kezdő időpontot a portaszolgálatos halőr vezeti rá a napijegyre és a naplóba is bejegyzésre kerül. Az elvihető hal mennyisége ebben az esetben is 2 db darabszám-korlátozás alá tartozó hal (nemes hal) és 3 kg darabszám-korlátozás alá nem tartozó, vegyes hal. Ifjúsági horgász esetében a 24 órás jegy árát a Közgyűlés 2.000 Ft-ban állapítja meg, mely 1 db darabszám-korlátozás alá tartozó hal és 1,5 kg vegyes hal elvitelére jogosít.

A 2013-ban bevezetett nappali plusz éjszakai elnevezésű napijegy megszűnik.

A sportjegy ára 2.000 Ft-ra emelkedik, és kiváltásának feltétele, hogy az ilyen jeggyel rendelkező horgász a megfogott halat fényképezés és szükség szerinti fertőtlenítést követően azonnal köteles kíméletesen visszahelyezni a tóba. A hal másik horgásznak történő átadása szigorúan tilos! A szabályozást megszegő horgász a fegyelmi eljárás során szigorú büntetésre számíthat.

A közgyűlés 81 igen, 19 nem, és 5 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

3/2015 (01.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés határozata alapján felnőtt egyesületi tagok által egy adott évben elvihető darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj mennyisége 2015. évtől 25 db-ról 20 db-ra csökken olyan megosztással, hogy ebből maximálisan 10 db lehet ragadozó hal, mely alól a harcsa kivételt képez. Ifjúsági egyesületi tag esetében az egy adott évben elvihető darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj mennyisége 10 db-ra csökken olyan megosztással, hogy ebből maximálisan 5 db lehet ragadozó hal, mely alól a harcsa kivételt képez.

A közgyűlés 96 igen, 6 nem, és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

4/2015 (01.31.) sz. határozat:

A közgyűlés határozatilag megtiltja a kifogott 4 (négy) kg-os vagy annál nagyobb súlyú ponty elvitelét, így azt az esetleges fényképezés, valamint szükség szerinti fertőtlenítés után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Aki ezt megszegi, fegyelemsértést követ el.

A határozat módosítja az egyesületi HORGÁSZREND II. fejezetének 6. pontját.

A közgyűlés 98 igen, 3 nem, és 4 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

5/2015 (01.31.) sz. határozat:

A közgyűlés határozatilag megtiltja a kifogott fekete sügér elvitelét, így azt az esetleges fényképezés, valamint szükség szerinti fertőtlenítés után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Aki ezt megszegi, fegyelemsértést követ el.

A közgyűlés határozatilag törli a 2014-ben elfogadott amurra vonatkozó méretkorlátozást. A továbbiakban ez a halfaj méretkorlátozás nélkül megtartható, azzal a kitétellel, hogy a horgász nyomban köteles beírni a fogás időpontját és a mért súlyt a fogási naplójába. Amennyiben így elérte a darabszám korlátozás alá nem tartozó halfajra meghatározott - felnőtt horgász esetében 3 kg, ifjúsági és gyermekhorgász esetében a 1,5-1,5 kg súlyhatárt -, akkor a horgászatot a darabszám korlátozás alá nem tartozó halfajokra be kell fejeznie.

A határozat módosítja az egyesületi HORGÁSZREND II. fejezetének 6. pontját.

A közgyűlés 97 igen, 5 nem, és 2 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

6/2015 (01.31.) sz. határozat:

A közgyűlés határozatilag elrendelte a fertőtlenítő folyadék, a megfelelő méretű halmerítő és a halmérő kötelező használatát.

A pontymatrac használatára vonatkozóan a 2015-ös évben felkészülési időszak lesz a tagjaink számára. 2016. január 1-től ezen felszerelés kötelezően használandó. Azért, hogy segítsük a halkímélő eszköz bevezetését, beszerzésre kerül 15-20 db egyszerű pontymatrac, melyet kaució ellenében bárki megkaphat a portaszolgálatos halőrtől. A napijegyes horgászok számára már az idei szezontól kötelező a pontymatrac használata is, de az ő számukra folyamatosan biztosítjuk a térítésmentes kölcsönzési lehetőséget.

A határozat módosítja az egyesületi HORGÁSZREND II. fejezetének 10. pontját.

A közgyűlés 100 igen, 1 nem, és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

7/2015 (01.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés jelen határozat alapján hozzájárul olyan biankó sportjegy bevezetéséhez, amelyet a vezetőség adhat az egyesületet jelenleg is támogató szervezeteknek vagy személyeknek, illetve azoknak a szervezeteknek vagy személyeknek, akik a jövőben az egyesület fejlődését nagymértékben segíthetik. A biankó sportjegyeket szigorúan nyilván kell tartani, és azzal a tagság felé a következő közgyűlésen el kell számolni.

A közgyűlés 102 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

8/2015 (01.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés jelen határozatában elfogadta, hogy a vezetőség a gazdasági felelős mellé megbízzon egy pénztárost, aki segít a tagdíjak beszedésében, az Állami Horgászjegyek értékesítésével kapcsolatos feladatok elvégzésében, és közreműködik az adminisztrációs munkában. A pénztáros által elvégzendő feladatokat a gazdasági felelős határozza meg, és ellenőrzi. A munkája után járó juttatást - az elvégzett feladatok ismeretében - a vezetőség határozza meg, de alapvetően az állami jegyek után kapott jutalék kerül kifizetésre. A pénztárosi megbízás egy évre, tehát határozott időre szól.

A közgyűlés 100 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

9/2015 (01.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés jelen határozatban elfogadta az egyesület elnöke által ismertetett, a jegyzőkönyv mellékletét képező versenynaptárt, valamint, hogy a versenyek ideje alatt a versenyszektorokon kívül eső stégeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni a tagi és a napijegyes horgászoknak egyaránt. A megszokott stéghasználati rend a versenyeket követő naptól áll vissza.

A közgyűlés 93 igen, 3 nem, és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő közgyűlési határozatot:

10/2015 (01.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés jelen határozatban elfogadta, hogy a ragadozó tilalmat követően hétfői napokon nyitva legyen a tó pergető horgászok számára. Ezeken a napokon kizárólag pergetve lehet horgászni, tilos a kifogott hal elvitele, és vendég horgászok számára csak sportjegy váltható. A hétfői ünnepnapok kivételt képeznek, mert ezeken a napokon továbbra is normál nyitva tartás lesz érvényben.

A 2015. január 31-én tartott rendkívüli közgyűlésen hozott összesen 10 közgyűlési határozat tartalma a fentiekben leírt kivonatos tartalommal mindenben megegyezik.

Veszprém, 2015. február 1.

Sándor László

a közgyűlés levezető elnöke