Közgyűlés határozatai

2016. január 3.

1/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 87 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Vezetőségi beszámolót elfogadta.

2/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 87 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2015. évi gazdasági beszámolót elfogadta.

3/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 87 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2016. évi költségvetés tervezetét elfogadta.

4/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 87 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

5/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 87 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a Fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadta.

6/2016. (01.03.) számú határozat

A közgyűlés 77 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Kádártai Sporthorgász Egyesület új Alapszabályát elfogadta.

A közgyűlés 71 igen, 3 nem, és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

7/2016. (01.03.) számú határozat

A közgyűlés határozata alapján a tó május 1-jétől szeptember 30-ig minden hétfőn normál rend szerint nyitva tart, és ünnepnapok kivételével a stégeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, tehát a stégek tulajdonosai a horgászhelyeken nem élveznek elsőbbséget.

A közgyűlés 77 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

8/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés határozata alapján 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett és annak felelősségére tartózkodhat az Egyesület kezelésében lévő tó területén.

A közgyűlés 70 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

9/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés határozatilag megtiltja 2016. június 15-ig mérettől függetlenül, június 15-ét követően pedig a 30 cm-nél hosszabb keszeg elvitelét. Ezzel egy időben a keszegre vonatkozó 1 kg-os súlykorlát hatályát veszti.

A határozat módosítja az egyesületi HORGÁSZREND II. fejezetének 6. pontját.

A közgyűlés 71 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

10/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés határozatilag felhatalmazza a Vezetőséget, hogy az Egyesület érdekeit maximálisan figyelembe véve, saját hatáskörben eljárjon az Állami Horgászati Okmányok Egyesület által történő forgalmazása kapcsán. Egyúttal felhatalmazza a Vezetőséget arra is, hogy szükség esetén a Kádártai Sporthorgász Egyesület képviseletében eljárjon valamely MOHOSZ tagszövetségbe történő belépés ügyében.

11/2016. (01.03.) számú határozat

A Közgyűlés 65 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta az Egyesület Vezetőségi tagjának Gyermeli József sporttársat.

12/2016. (01.03.) számú határozat:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta az Egyesület Vezetőségi tagjának Hernádi János sporttársat.

13/2016. (01.03.) számú határozat:

A Közgyűlés 66 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának Gáncs Sándor sporttársat.

A 2016. január 3-án megtartott közgyűlésen hozott összesen 13 közgyűlési határozat tartalma a fentiekben leírt kivonatos tartalommal mindenben megegyezik.

Veszprém, 2016. január 5.

Sándor László

a közgyűlés levezető elnöke