Közgyűlés határozatai

2017. január 8.

1/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés 64 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Elnökségi beszámolót elfogadta.

2/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés 64 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2015. évi gazdasági beszámolót elfogadta.

3/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés 64 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2016. évi költségvetés tervezetét elfogadta.

4/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés 64 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

5/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés 55 igen, 4 nem 5 tartózkodás mellett a Fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadta.

A közgyűlés 44 igen, 5 nem, és 5 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

6/2017. (01.08.) számú határozat

A Közgyűlés határozatilag törölte a 2015-ben elfogadott, fekete sügérre vonatkozó elviteli tilalmat. A továbbiakban ez a halfaj méretkorlátozás nélkül megtartható, azzal a kitétellel, hogy tagok esetében a ragadozó halakra vonatkozó éves mennyiségi korlátozásba a fekete sügér is beletartozik valamint minden horgász esetében alkalmanként legfeljebb egy példány tartható meg belőle.

A közgyűlés 54 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

7/2017. (01.08.) számú határozat

Azokban a hónapokban, amikor a tó éjszaka is nyitva tart bevezetésre kerül a 24 órás sportjegy, melynek ára 3.000 Ft, és a megváltás időpontjától számított 24 órán keresztül érvényes. A kezdő időpontot a portaszolgálatos halőr rávezeti a jegyre és a naplóba is bejegyzi. Kiváltásának feltétele, hogy az ilyen jeggyel rendelkező horgász a megfogott halat fényképezés és szükség szerinti fertőtlenítést követően azonnal köteles kíméletesen visszahelyezni a tóba. A hal másik horgásznak történő átadása szigorúan tilos! A szabályozást megszegő horgász súlyos fegyelmi büntetésre számíthat.

A 2017. január 8-án megtartott közgyűlésen hozott összesen 7 közgyűlési határozat tartalma a fentiekben leírt kivonatos tartalommal mindenben megegyezik.

Veszprém, 2017. január 10.

Sándor László

a közgyűlés levezető elnöke