Közgyűlés határozatai

2018. január 14.

1/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 76 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Elnökségi beszámolót elfogadta.

2/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 76 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2017. évi gazdasági beszámolót elfogadta.

3/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 76 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2018. évi költségvetés tervezetét elfogadta.

4/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 76 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

5/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 76 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadta.

6/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 63 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a Jelölő Bizottság elnökének Kneisz Gábort választotta meg.

7/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 63 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a Jelölő Bizottság egyik tagjának Kántás Kálmánt választotta meg.

8/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 64 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az Egyesület Elnökségét, hogy saját hatáskörben döntsön a 2019-ben sorra kerülő tisztújítás Jelölő Bizottságának 2. tagjának személyéről.

A közgyűlés 58 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

9/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés 2018. január hó 14. napjától az egyesület tagjai által teljesítendő közösségi (társadalmi) munka megváltásának óradíját 3.000 Ft/óra összegben határozta meg azzal a kitétellel, hogy a 2017. évben el nem végzett munkaóra megváltása még a 2017 évre érvényes 2.000 Ft/óra összeggel történik.

A közgyűlés 58 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

10/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés az egy alkalommal megtartható 2 db ponty maximális összsúlyát 6 kg-ban határozta meg.

A határozat módosítja az egyesületi HORGÁSZREND II. fejezetének 6. pontját.

A közgyűlés 63 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

11/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés a következőképpen módosította a Horgászrend II. fejezetében található csónakhasználatra vonatkozó 2. pontot: A tavon csónakot elsősorban mentésre, kár elhárítására, meder illetve vízfelület takarítására, valamint egyéb egyesületi munkákra szabad használni. Csónakból etetés vagy szerelék bejuttatása nem engedélyezett. Etető hajó használata tilos!

A közgyűlés 55 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

12/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés eltörölte április hónapban az éjszakai horgászat lehetőségét.

A közgyűlés 63 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el a következő határozatot:

13/2018. (01.14.) számú határozat

A Közgyűlés engedélyezte, hogy azok a horgászok, akik a tárgyévet megelőző évben betöltötték a 65. életévüket, és legalább 15 éve folyamatosan tagjai az egyesületnek, korlátlan egymást követő évben tagfenntartó engedélyt válthatnak a Kádártai Sporthorgász Egyesületben. A kedvezményre jogosult, és azt igénybe vevő tagok ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a normál tagfenntartó státuszú tagjaink. A 15 év folyamatos tagság meglétét a kérelmezőnek kell korábbi dokumen­tumokkal igazolnia.

A 2018. január 14-én megtartott közgyűlésen hozott összesen 13 közgyűlési határozat tartalma a fentiekben leírt kivonatos tartalommal mindenben megegyezik.

Veszprém, 2018. január 14.

Sándor László

a közgyűlés levezető elnöke